Подсещане

Неделя, 12:30, Враца – звукът от тръбата на Вестителя се извисява във въздуха, слива се с наситения аромат на цъфнали липи и ни подсеща отново, че сме СВОБОДНИ!

/ Автор: К. / неделя, 17 юни 2012 / Общи / Bookmark / Trackback /

Comments are closed.