Магически квадрат

Който намери скрито смислено послание и го докаже с математически алгоритъм за извличане печели бира (може и две, ако алгоритъма е оригинален).
Вече намерените комбинации (послание, алгоритъм) отпадат от офертата.
Успех 😀

/ Автор: К. / четвъртък, 20 януари 2011 / Забавно / Bookmark / Trackback /

Comments are closed.